אין לעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומרים הכוללים באתר אינטרנט זה או בחלקים ממנו ובכללו פרסום החומרים בכל מדיה דיגיטלית, מאגרי מידע, הפצתם ברבים או בכל דרך אחרת שיש בה פרסום ברבים וזאת ללא אישור בכתב מבעלי אתר האינטרנט. 

הפרת זכויות אלו תהווה עילה של בעל האתר לדרוש זכויות יוצרים ו\או לדרוש פיצוי ו\או לתבוע זכויותיו וזאת על פי דין.